Chọn loại máy bạn đang sử dụng:

Dòng máy bạn đang sử dụng:

Tên máy bạn đang sử dụng:

Vấn đề bạn đang gặp phải:

Chi tiết hơn:

-58%

Thay màn hình iPhone 11 chính hãng Dura

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

1,100,000 
-33%

Thay màn hình iPhone 11 Pro chính hãng Dura

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

1,950,000 
-47%

Thay màn hình iPhone 11 Promax chính hãng Dura

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

2,500,000 
-43%

Thay màn hình iPhone 12 Pro chính hãng Dura

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

2,800,000 
-44%

Thay màn hình iPhone 12 Pro Max chính hãng Dura

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

3,500,000 
-32%

Thay màn hình iPhone 6 Plus chính hãng Dura

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

750,000 
-43%

Thay màn hình iPhone 6S chính hãng Dura

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

650,000 
-35%

Thay màn hình iPhone 6S Plus chính hãng Dura

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

750,000 
-41%

Thay màn hình iPhone 7 chính hãng Dura

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

590,000 
-44%

Thay màn hình iPhone 7 Plus chính hãng Dura

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

790,000 
-41%

Thay màn hình iPhone 8 chính hãng Dura

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

590,000 
-43%

Thay màn hình iPhone 8 Plus chính hãng Dura

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

850,000