Chọn loại máy bạn đang sử dụng:

Dòng máy bạn đang sử dụng:

Tên máy bạn đang sử dụng:

Vấn đề bạn đang gặp phải:

Chi tiết hơn:

-46%

Thay màn hình iPhone 11 chính hãng Dura

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

1,400,000 
-25%

Thay màn hình iPhone 11 Pro chính hãng Dura

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

2,200,000 
-34%

Thay màn hình iPhone 11 Promax chính hãng Dura

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

3,100,000 
-39%

Thay màn hình iPhone 12 Pro chính hãng Dura

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

3,000,000 
-27%

Thay màn hình iPhone 12 Pro Max chính hãng Dura

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

4,500,000 
-27%

Thay màn hình iPhone 6 Plus chính hãng Dura

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

800,000 
-39%

Thay màn hình iPhone 6S chính hãng Dura

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

700,000 
-30%

Thay màn hình iPhone 6S Plus chính hãng Dura

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

800,000 
-30%

Thay màn hình iPhone 7 chính hãng Dura

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

700,000 
-29%

Thay màn hình iPhone 7 Plus chính hãng Dura

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

1,000,000 
-30%

Thay màn hình iPhone 8 chính hãng Dura

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

700,000 
-33%

Thay màn hình iPhone 8 Plus chính hãng Dura

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

1,000,000