Chọn loại máy bạn đang sử dụng:

Dòng máy bạn đang sử dụng:

Tên máy bạn đang sử dụng:

Vấn đề bạn đang gặp phải:

Chi tiết hơn:

-47%

Thay màn hình iPhone 11

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

1,250,000 

-Tặng dán RON chống nước trị giá 100.000

-67%

Thay màn hình iPhone 11 Pro

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

1,800,000 

-Tặng dán RON chống nước trị giá 100.000

-68%

Thay màn hình iPhone 11 Pro Max

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

2,000,000 

-Tặng dán RON chống nước trị giá 100.000

-60%

Thay màn hình iPhone 12

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

2,400,000 

-Tặng dán RON chống nước trị giá 100.000

Thay màn hình iPhone 12 Mini

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

2,500,000 

-Tặng dán RON chống nước trị giá 100.000

-96%

Thay màn hình iPhone 12 Pro

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

2,400,000 

-Tặng dán RON chống nước trị giá 100.000

-47%

Thay màn hình iPhone 12 Pro Max

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

3,500,000 

-Tặng dán RON chống nước trị giá 100.000

-54%

Thay màn hình iPhone 13

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ, 6 giờ

3,200,000 

-Tặng dán RON chống nước trị giá 100.000

Thay màn hình iPhone 13 Pro

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ, 6 giờ

6,500,000 

-Tặng dán RON chống nước trị giá 100.000

Thay màn hình iPhone 13 Pro Max

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ, 6 giờ

6,800,000 

-Tặng dán RON chống nước trị giá 100.000

Thay màn hình iPhone 14

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ, 6 giờ

3,500,000 

-Tặng dán RON chống nước trị giá 100.000

Thay màn hình iPhone 14 Plus

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ, 6 giờ

6,000,000 

-Tặng dán RON chống nước trị giá 100.000