Chọn loại máy bạn đang sử dụng:

Dòng máy bạn đang sử dụng:

Tên máy bạn đang sử dụng:

Vấn đề bạn đang gặp phải:

Chi tiết hơn:

Thay pin iPad 3

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

400,000 
-11%

Thay Pin iPad 4

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

400,000 
-8%

Thay pin iPad Air 1

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 30 phút

550,000 

Thay pin iPad Air 2

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 30 phút

650,000 
-25%

Thay pin iPad Air 3

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 30 phút

750,000 
-15%

Thay pin iPad Gen 5

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 30 phút

550,000 
-21%

Thay pin iPad Gen 6

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 30 phút

550,000 
-35%

Thay pin iPad Gen 7

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 30 phút

650,000 
-13%

Thay pin iPad Mini

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

400,000 
-10%

Thay pin iPad Mini 2

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 30 phút

450,000 
-9%

Thay pin iPad Mini 3

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 30 phút

500,000 
-8%

Thay pin iPad Mini 4

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 30 phút

550,000