Chọn loại máy bạn đang sử dụng:

Dòng máy bạn đang sử dụng:

Tên máy bạn đang sử dụng:

Vấn đề bạn đang gặp phải:

Chi tiết hơn:

-55%

Thay pin iPhone 11 chính hãng Vmas

Bảo hành: 18 tháng

Thời gian: 30 phút

447,000 
-50%

Thay pin iPhone 11 Pro chính hãng Vmas

Bảo hành: 18 tháng

Thời gian: 30 phút

575,000 
-35%

Thay pin iPhone 11 Promax chính hãng Vmas

Bảo hành: 18 tháng

Thời gian: 30 phút

875,000 
-42%

Thay pin iPhone 12 chính hãng Vmas

Bảo hành: 18 tháng

Thời gian: 30 phút

900,000 
-48%

Thay pin iPhone 12 Mini chính hãng Vmas

Bảo hành: 18 tháng

Thời gian: 30 phút

800,000 
-56%

Thay pin iPhone 12 Promax chính hãng Vmas

Bảo hành: 18 tháng

Thời gian: 30 phút

776,000 
-50%

Thay pin iPhone 5 chính hãng Vmas

Bảo hành: 18 tháng

Thời gian: 30 phút

166,000 
-50%

Thay pin iPhone 5S chính hãng Vmas

Bảo hành: 18 tháng

Thời gian: 30 phút

166,000 
-45%

Thay pin iPhone 5SE chính hãng Vmas

Bảo hành: 18 tháng

Thời gian: 30 phút

210,000 
-52%

Thay pin iPhone 6 Plus chính hãng Vmas

Bảo hành: 18 tháng

Thời gian: 30 phút

229,000 
-59%

Thay pin iPhone 6G chính hãng Vmas

Bảo hành: 18 tháng

Thời gian: 30 phút

197,000 
-59%

Thay pin iPhone 6S chính hãng Vmas

Bảo hành: 18 tháng

Thời gian: 30 phút

195,000