Chọn loại máy bạn đang sử dụng:

Dòng máy bạn đang sử dụng:

Tên máy bạn đang sử dụng:

Vấn đề bạn đang gặp phải:

Chi tiết hơn:

-39%

Thay pin iPhone 5 chính hãng Vmas

Bảo hành: 18 tháng

Thời gian: 30 phút

200,000 
-47%

Thay pin iPhone 5SE chính hãng Vmas

Bảo hành: 18 tháng

Thời gian: 30 phút

200,000 
-39%

Thay pin iPhone 5S chính hãng Vmas

Bảo hành: 18 tháng

Thời gian: 30 phút

200,000 
-48%

Thay pin iPhone 6G chính hãng Vmas

Bảo hành: 18 tháng

Thời gian: 30 phút

250,000 
-38%

Thay pin iPhone 6S chính hãng Vmas

Bảo hành: 18 tháng

Thời gian: 30 phút

300,000 
-38%

Thay pin iPhone 6 Plus chính hãng Vmas

Bảo hành: 18 tháng

Thời gian: 30 phút

300,000 
-40%

Thay pin iPhone 6S Plus chính hãng Vmas

Bảo hành: 18 tháng

Thời gian: 30 phút

350,000 
-37%

Thay pin iPhone 7 Plus chính hãng Vmas

Bảo hành: 18 tháng

Thời gian: 30 phút

400,000 
-37%

Thay pin iPhone 8 chính hãng Vmas

Bảo hành: 18 tháng

Thời gian: 30 phút

400,000 
-46%

Thay pin iPhone XS chính hãng Vmas

Bảo hành: 18 tháng

Thời gian: 30 phút

450,000 
-38%

Thay pin iPhone 8 Plus chính hãng Vmas

Bảo hành: 18 tháng

Thời gian: 30 phút

450,000 
-52%

Thay pin iPhone X chính hãng Vmas

Bảo hành: 18 tháng

Thời gian: 30 phút

450,000