Chọn loại máy bạn đang sử dụng:

Dòng máy bạn đang sử dụng:

Tên máy bạn đang sử dụng:

Vấn đề bạn đang gặp phải:

Chi tiết hơn:

-45%

Thay pin iPhone 5S chính hãng Vmas

Bảo hành: 18 tháng

Thời gian: 30 phút

180,000 
-45%

Thay pin iPhone 5 chính hãng Vmas

Bảo hành: 18 tháng

Thời gian: 30 phút

180,000 
-53%

Thay pin iPhone 5SE chính hãng Vmas

Bảo hành: 18 tháng

Thời gian: 30 phút

180,000 
-52%

Thay pin iPhone 6G chính hãng Vmas

Bảo hành: 18 tháng

Thời gian: 30 phút

230,000 
-42%

Thay pin iPhone 6S chính hãng Vmas

Bảo hành: 18 tháng

Thời gian: 30 phút

280,000 
-42%

Thay pin iPhone 6 Plus chính hãng Vmas

Bảo hành: 18 tháng

Thời gian: 30 phút

280,000 
-45%

Thay pin iPhone 6S Plus chính hãng Vmas

Bảo hành: 18 tháng

Thời gian: 30 phút

320,000 
-40%

Thay pin iPhone 7 Plus chính hãng Vmas

Bảo hành: 18 tháng

Thời gian: 30 phút

380,000 
-40%

Thay pin iPhone 8 chính hãng Vmas

Bảo hành: 18 tháng

Thời gian: 30 phút

380,000 
-47%

Thay pin iPhone 8 Plus chính hãng Vmas

Bảo hành: 18 tháng

Thời gian: 30 phút

390,000 
-55%

Thay pin iPhone X chính hãng Vmas

Bảo hành: 18 tháng

Thời gian: 30 phút

420,000 
-49%

Thay pin iPhone XS chính hãng Vmas

Bảo hành: 18 tháng

Thời gian: 30 phút

420,000