Chọn loại máy bạn đang sử dụng:

Dòng máy bạn đang sử dụng:

Tên máy bạn đang sử dụng:

Vấn đề bạn đang gặp phải:

Chi tiết hơn:

Thay pin iPhone 5S chính hãng Vmas

Bảo hành: 18 tháng

Thời gian: 30 phút

200,000 

Thay pin iPhone 5 chính hãng Vmas

Bảo hành: 18 tháng

Thời gian: 30 phút

200,000 

Thay pin iPhone 5SE chính hãng Vmas

Bảo hành: 18 tháng

Thời gian: 30 phút

200,000 
-17%

Thay pin iPhone 6S chính hãng Vmas

Bảo hành: 18 tháng

Thời gian: 30 phút

250,000 
-17%

Thay pin iPhone 6G chính hãng Vmas

Bảo hành: 18 tháng

Thời gian: 30 phút

250,000 
-14%

Thay pin iPhone 6 Plus chính hãng Vmas

Bảo hành: 18 tháng

Thời gian: 30 phút

300,000 

Thay pin iPhone 6S Plus chính hãng Vmas

Bảo hành: 18 tháng

Thời gian: 30 phút

350,000 
-11%

Thay pin iPhone 7 Plus chính hãng Vmas

Bảo hành: 18 tháng

Thời gian: 30 phút

400,000 
-20%

Thay pin iPhone 8 chính hãng Vmas

Bảo hành: 18 tháng

Thời gian: 30 phút

400,000 
-18%

Thay pin iPhone 8 Plus chính hãng Vmas

Bảo hành: 18 tháng

Thời gian: 30 phút

450,000 
-8%

Thay pin iPhone X chính hãng Vmas

Bảo hành: 18 tháng

Thời gian: 30 phút

550,000 
-15%

Thay pin iPhone XR chính hãng Vmas

Bảo hành: 18 tháng

Thời gian: 30 phút

550,000