Chọn loại máy bạn đang sử dụng:

Dòng máy bạn đang sử dụng:

Tên máy bạn đang sử dụng:

Vấn đề bạn đang gặp phải:

Chi tiết hơn:

-18%
Hết hàng

Thay cảm ứng iPad 3

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

450,000 
-18%

Thay cảm ứng iPad 4

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

450,000 

Thay cảm ứng iPad Air 1

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

650,000 
-7%

Thay cảm ứng iPad Gen 5

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

650,000 

Thay cảm ứng iPad Mini 1

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

450,000 
-18%

Thay cảm ứng iPad Mini 2

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

450,000 
-5%

Thay cảm ứng iPad Mini 3

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

550,000