Chọn loại máy bạn đang sử dụng:

Dòng máy bạn đang sử dụng:

Tên máy bạn đang sử dụng:

Vấn đề bạn đang gặp phải:

Chi tiết hơn:

Thay cảm ứng iPad 3

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

450,000 
-29%

Thay cảm ứng iPad 4

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

390,000 
-15%

Thay cảm ứng iPad Air 1

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

550,000 

Thay cảm ứng iPad Air 2

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

850,000 

Thay cảm ứng iPad Air 3

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

1,500,000 

Thay cảm ứng iPad Air 4 2020

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

2,200,000 

Thay cảm ứng iPad Air 5

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

2,950,000 

Thay cảm ứng iPad Gen 10

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

900,000 
-7%

Thay cảm ứng iPad Gen 5

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

650,000 
-7%

Thay cảm ứng iPad Gen 6

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

650,000 

Thay cảm ứng iPad Gen 7

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

700,000 

Thay cảm ứng iPad Gen 8 10.2

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

700,000