Chọn loại máy bạn đang sử dụng:

Dòng máy bạn đang sử dụng:

Tên máy bạn đang sử dụng:

Vấn đề bạn đang gặp phải:

Chi tiết hơn:

-44%

Sửa lỗi tai nghe AirPods 1 bị rè

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 3 ngày

500,000 
-44%

Sửa lỗi tai nghe AirPods 2 bị rè

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 3 ngày

500,000 

Sửa lỗi tai nghe AirPods 3 bị rè

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 3 ngày

1,000,000 
-14%

Sửa lỗi tai nghe AirPods Pro bị rè

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 3 ngày

950,000 
-44%

Sửa mất kết nối Airpods 1

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 ngày

500,000 
-39%

Sửa mất kết nối Airpods Pro

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 ngày

1,100,000 
-50%

Sửa nguồn hộp đựng Airpods 1

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 ngày

600,000 
-39%

Sửa nguồn hộp đựng Airpods 2

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 ngày

700,000 

Sửa nguồn hộp đựng Airpods 3

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 ngày

1,100,000 
-39%

Sửa nguồn hộp đựng Airpods Pro

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 3 ngày

1,100,000 
-45%

Sửa sạc hộp đựng Airpods 1

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 ngày

600,000 
-30%

Sửa sạc hộp đựng Airpods 2

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 ngày

800,000