Chọn loại máy bạn đang sử dụng:

Dòng máy bạn đang sử dụng:

Tên máy bạn đang sử dụng:

Vấn đề bạn đang gặp phải:

Chi tiết hơn:

-33%

Sửa lỗi tai nghe AirPods 1 bị rè

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 3 ngày

600,000 
-33%

Sửa lỗi tai nghe AirPods 2 bị rè

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 3 ngày

600,000 
-18%

Sửa lỗi tai nghe AirPods Pro bị rè

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 3 ngày

900,000 
-11%

Sửa mất kết nối Airpods

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 ngày

800,000 
-17%

Sửa mất kết nối Airpods Pro

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 ngày

1,500,000 
-25%

Sửa nguồn hộp đựng Airpods 1

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 ngày

900,000 
-13%

Sửa nguồn hộp đựng Airpods 2

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 ngày

1,000,000 
-17%

Sửa nguồn hộp đựng Airpods Pro

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 3 ngày

1,500,000 
-27%

Sửa sạc hộp đựng Airpods 1

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 ngày

800,000 
-13%

Sửa sạc hộp đựng Airpods 2

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 ngày

1,000,000 
-17%

Sửa sạc hộp đựng Airpods Pro

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 ngày

1,500,000 
-22%

Thay hộp đựng tai nghe AirPods 1

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 ngày

1,400,000