Chọn loại máy bạn đang sử dụng:

Dòng máy bạn đang sử dụng:

Tên máy bạn đang sử dụng:

Vấn đề bạn đang gặp phải:

Chi tiết hơn:

-46%

Thay kính iPhone 11

Bảo hành: 12 tháng

Thời gian: 1 giờ

490,000 

-Tặng dán RON chống nước trị giá 100.000

-54%

Thay kính iPhone 11 Pro

Bảo hành: 12 tháng

Thời gian: 3 giờ

550,000 

-Tặng dán RON chống nước trị giá 100.000

-46%

Thay kính iPhone 11 Pro Max

Bảo hành: 12 tháng

Thời gian: 1 giờ

650,000 

-Tặng dán RON chống nước trị giá 100.000

-43%

Thay kính iPhone 12

Bảo hành: 12 tháng

Thời gian: 1 giờ

850,000 

-Tặng dán RON chống nước trị giá 100.000

-29%

Thay kính iPhone 12 Mini

Bảo hành: 12 tháng

Thời gian: 3 giờ

850,000 

-Tặng dán RON chống nước trị giá 100.000

-43%

Thay kính iPhone 12 Pro

Bảo hành: 12 tháng

Thời gian: 1 giờ

850,000 

-Tặng dán RON chống nước trị giá 100.000

-53%

Thay kính iPhone 12 Pro Max

Bảo hành: 12 tháng

Thời gian: 1 giờ

950,000 

-Tặng dán RON chống nước trị giá 100.000

-32%

Thay kính iPhone 5

Bảo hành: 12 tháng

Thời gian: 1 giờ

170,000 

-Tặng dán RON chống nước trị giá 100.000

-32%

Thay kính iPhone 5C

Bảo hành: 12 tháng

Thời gian: 1 giờ

170,000 

-Tặng dán RON chống nước trị giá 100.000

-32%

Thay kính iPhone 5S

Bảo hành: 12 tháng

Thời gian: 1 giờ

170,000 

-Tặng dán RON chống nước trị giá 100.000

-32%

Thay kính iPhone 5SE

Bảo hành: 12 tháng

Thời gian: 1 giờ

170,000 

-Tặng dán RON chống nước trị giá 100.000

-25%

Thay kính iPhone 6

Bảo hành: 12 tháng

Thời gian: 1 giờ

240,000 

-Tặng dán RON chống nước trị giá 100.000