Chọn loại máy bạn đang sử dụng:

Dòng máy bạn đang sử dụng:

Tên máy bạn đang sử dụng:

Vấn đề bạn đang gặp phải:

Chi tiết hơn:

-11%

Thay màn hình iPad 3

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

900,000 
-10%

Thay màn hình iPad 4

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 3 giờ

900,000 
-40%

Thay màn hình iPad Air 1

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 3 giờ

1,500,000 

Thay màn hình iPad Air 2

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 3 giờ

2,500,000 
-42%

Thay màn hình iPad Air 3

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 3 giờ

3,500,000 
-45%

Thay màn hình iPad Air 4 2020

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 3 giờ

4,000,000 
-40%

Thay màn hình iPad Gen 5

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 3 giờ

1,500,000 
-31%

Thay màn hình iPad Gen 6

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 3 giờ

1,800,000 
-49%

Thay màn hình iPad Gen 7

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 3 giờ

2,000,000 
-62%

Thay màn hình iPad Gen 8 10.2

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 3 giờ

2,000,000 
Hết hàng

Thay màn hình iPad Mini 1

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 3 giờ

950,000 
-12%

Thay màn hình iPad Mini 2

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 3 giờ

1,500,000