Chọn loại máy bạn đang sử dụng:

Dòng máy bạn đang sử dụng:

Tên máy bạn đang sử dụng:

Vấn đề bạn đang gặp phải:

Chi tiết hơn:

-55%

Thay pin iPhone 11 chính hãng Daison

Bảo hành: 24 tháng

Thời gian: 30 phút

550,000 
-57%

Thay pin iPhone 11 Pro chính hãng Daison

Bảo hành: 24 tháng

Thời gian: 30 phút

600,000 
-70%

Thay pin iPhone 11 Promax chính hãng Daison

Bảo hành: 24 tháng

Thời gian: 30 phút

450,000 
-55%

Thay pin iPhone 12 chính hãng Daison

Bảo hành: 24 tháng

Thời gian: 30 phút

650,000 
-57%

Thay pin iPhone 12 Pro chính hãng Daison

Bảo hành: 24 tháng

Thời gian: 30 phút

650,000 
-52%

Thay pin iPhone 12 Promax chính hãng Daison

Bảo hành: 24 tháng

Thời gian: 30 phút

750,000 
-49%

Thay pin iPhone 6 chính hãng Daison

Bảo hành: 24 tháng

Thời gian: 30 phút

200,000 
-52%

Thay pin iPhone 6 Plus chính hãng Daison

Bảo hành: 24 tháng

Thời gian: 30 phút

200,000 
-40%

Thay pin iPhone 6S chính hãng Daison

Bảo hành: 24 tháng

Thời gian: 30 phút

250,000 
-46%

Thay pin iPhone 6S Plus chính hãng Daison

Bảo hành: 24 tháng

Thời gian: 30 phút

250,000 
-52%

Thay pin iPhone 7 chính hãng Daison

Bảo hành: 24 tháng

Thời gian: 30 phút

250,000 
-39%

Thay pin iPhone 7 Plus chính hãng Daison

Bảo hành: 24 tháng

Thời gian: 30 phút

350,000