Chọn loại máy bạn đang sử dụng:

Dòng máy bạn đang sử dụng:

Tên máy bạn đang sử dụng:

Vấn đề bạn đang gặp phải:

Chi tiết hơn:

-61%

Thay pin iPhone 11 chính hãng Daison

Bảo hành: 24 tháng

Thời gian: 30 phút

492,000 
-56%

Thay pin iPhone 11 Pro chính hãng Daison

Bảo hành: 24 tháng

Thời gian: 30 phút

640,000 
-57%

Thay pin iPhone 11 Promax chính hãng Daison

Bảo hành: 24 tháng

Thời gian: 30 phút

662,000 
-36%

Thay pin iPhone 12 chính hãng Daison

Bảo hành: 24 tháng

Thời gian: 30 phút

950,000 
-58%

Thay pin iPhone 12 Pro chính hãng Daison

Bảo hành: 24 tháng

Thời gian: 30 phút

665,000 
-53%

Thay pin iPhone 12 Promax chính hãng Daison

Bảo hành: 24 tháng

Thời gian: 30 phút

748,000 
-39%

Thay pin iPhone 6 chính hãng Daison

Bảo hành: 24 tháng

Thời gian: 30 phút

233,000 
-38%

Thay pin iPhone 6 Plus chính hãng Daison

Bảo hành: 24 tháng

Thời gian: 30 phút

261,000 
-47%

Thay pin iPhone 6S chính hãng Daison

Bảo hành: 24 tháng

Thời gian: 30 phút

263,000 
-50%

Thay pin iPhone 6S Plus chính hãng Daison

Bảo hành: 24 tháng

Thời gian: 30 phút

269,000 
-52%

Thay pin iPhone 7 chính hãng Daison

Bảo hành: 24 tháng

Thời gian: 30 phút

290,000 
-51%

Thay pin iPhone 7 Plus chính hãng Daison

Bảo hành: 24 tháng

Thời gian: 30 phút

318,000