Chọn loại máy bạn đang sử dụng:

Dòng máy bạn đang sử dụng:

Tên máy bạn đang sử dụng:

Vấn đề bạn đang gặp phải:

Chi tiết hơn:

-40%

Thay pin iPhone 11 chính hãng Daison

Bảo hành: 24 tháng

Thời gian: 30 phút

700,000 
-44%

Thay pin iPhone 11 Pro chính hãng Daison

Bảo hành: 24 tháng

Thời gian: 30 phút

750,000 
-41%

Thay pin iPhone 11 Promax chính hãng Daison

Bảo hành: 24 tháng

Thời gian: 30 phút

850,000 
-39%

Thay pin iPhone 12 chính hãng Daison

Bảo hành: 24 tháng

Thời gian: 30 phút

850,000 
-34%

Thay pin iPhone 12 Pro chính hãng Daison

Bảo hành: 24 tháng

Thời gian: 30 phút

950,000 
-26%

Thay pin iPhone 12 Promax chính hãng Daison

Bảo hành: 24 tháng

Thời gian: 30 phút

1,100,000 
-21%

Thay pin iPhone 6 chính hãng Daison

Bảo hành: 24 tháng

Thời gian: 30 phút

300,000 
-13%

Thay pin iPhone 6 Plus chính hãng Daison

Bảo hành: 24 tháng

Thời gian: 30 phút

350,000 
-13%

Thay pin iPhone 6S chính hãng Daison

Bảo hành: 24 tháng

Thời gian: 30 phút

350,000 
-9%

Thay pin iPhone 6S Plus chính hãng Daison

Bảo hành: 24 tháng

Thời gian: 30 phút

400,000 
-20%

Thay pin iPhone 7 chính hãng Daison

Bảo hành: 24 tháng

Thời gian: 30 phút

400,000 
-18%

Thay pin iPhone 7 Plus chính hãng Daison

Bảo hành: 24 tháng

Thời gian: 30 phút

450,000