Chọn loại máy bạn đang sử dụng:

Dòng máy bạn đang sử dụng:

Tên máy bạn đang sử dụng:

Vấn đề bạn đang gặp phải:

Chi tiết hơn:

-47%

Thay pin iPhone 11 chính hãng Pisen

Bảo hành: 12 tháng

Thời gian: 30 phút

790,000 

-Tặng dán RON chống nước trị giá 100.000

-Thu pin cũ đổi pin mới trợ giá 59K

-52%

Thay pin iPhone 5 chính hãng Pisen

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

310,000 

-Tặng dán RON chống nước trị giá 100.000

-Thu pin cũ đổi pin mới trợ giá 59K

-54%

Thay pin iPhone 5S chính hãng Pisen

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

300,000 

-Tặng dán RON chống nước trị giá 100.000

-Thu pin cũ đổi pin mới trợ giá 59K

-54%

Thay pin iPhone 5SE chính hãng Pisen

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

300,000 

-Tặng dán RON chống nước trị giá 100.000

-Thu pin cũ đổi pin mới trợ giá 59K

-25%

Thay pin iPhone 6 chính hãng Pisen

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

300,000 

-Tặng dán RON chống nước trị giá 100.000

-Thu pin cũ đổi pin mới trợ giá 59K

-11%

Thay pin iPhone 6 Plus chính hãng Pisen

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

400,000 

-Tặng dán RON chống nước trị giá 100.000

-Thu pin cũ đổi pin mới trợ giá 59K

-32%

Thay pin iPhone 6s Plus chính hãng Pisen

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

440,000 

-Tặng dán RON chống nước trị giá 100.000

-Thu pin cũ đổi pin mới trợ giá 59K

-29%

Thay pin iPhone 7 chính hãng Pisen

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

460,000 

-Tặng dán RON chống nước trị giá 100.000

-Thu pin cũ đổi pin mới trợ giá 59K

-26%

Thay pin iPhone 7 Plus chính hãng Pisen

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

520,000 

-Tặng dán RON chống nước trị giá 100.000

-Thu pin cũ đổi pin mới trợ giá 59K

-39%

Thay pin iPhone 7 Plus dung lượng cao chính hãng Pisen

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

520,000 

-Tặng dán RON chống nước trị giá 100.000

-Thu pin cũ đổi pin mới trợ giá 59K

-25%

Thay pin iPhone 8 chính hãng Pisen

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

490,000 

-Tặng dán RON chống nước trị giá 100.000

-Thu pin cũ đổi pin mới trợ giá 59K

-24%

Thay pin iPhone 8 Plus chính hãng Pisen

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

570,000 

-Tặng dán RON chống nước trị giá 100.000

-Thu pin cũ đổi pin mới trợ giá 59K