Chọn loại máy bạn đang sử dụng:

Dòng máy bạn đang sử dụng:

Tên máy bạn đang sử dụng:

Vấn đề bạn đang gặp phải:

Chi tiết hơn:

-6%

Thay kính iPhone 11

Bảo hành: 12 tháng

Thời gian: 1 giờ

850,000 

-Tặng dán RON chống nước trị giá 100.000

-21%

Thay kính iPhone 11 Pro

Bảo hành: 12 tháng

Thời gian: 3 giờ

950,000 

-Tặng dán RON chống nước trị giá 100.000

-13%

Thay kính iPhone 11 Pro Max

Bảo hành: 12 tháng

Thời gian: 1 giờ

1,050,000 

-Tặng dán RON chống nước trị giá 100.000

-17%

Thay kính iPhone 12

Bảo hành: 12 tháng

Thời gian: 1 giờ

1,250,000 

-Tặng dán RON chống nước trị giá 100.000

-13%

Thay kính iPhone 12 Mini

Bảo hành: 12 tháng

Thời gian: 3 giờ

1,050,000 

-Tặng dán RON chống nước trị giá 100.000

-3%

Thay kính iPhone 12 Pro

Bảo hành: 12 tháng

Thời gian: 1 giờ

1,450,000 

-Tặng dán RON chống nước trị giá 100.000

-15%

Thay kính iPhone 12 Pro Max

Bảo hành: 12 tháng

Thời gian: 1 giờ

1,700,000 

-Tặng dán RON chống nước trị giá 100.000

-20%

Thay kính iPhone 5

Bảo hành: 12 tháng

Thời gian: 1 giờ

200,000 

-Tặng dán RON chống nước trị giá 100.000

-20%

Thay kính iPhone 5C

Bảo hành: 12 tháng

Thời gian: 1 giờ

200,000 

-Tặng dán RON chống nước trị giá 100.000

-20%

Thay kính iPhone 5S

Bảo hành: 12 tháng

Thời gian: 1 giờ

200,000 

-Tặng dán RON chống nước trị giá 100.000

-20%

Thay kính iPhone 5SE

Bảo hành: 12 tháng

Thời gian: 1 giờ

200,000 

-Tặng dán RON chống nước trị giá 100.000

-22%

Thay kính iPhone 6

Bảo hành: 12 tháng

Thời gian: 1 giờ

250,000 

-Tặng dán RON chống nước trị giá 100.000