Chọn loại máy bạn đang sử dụng:

Dòng máy bạn đang sử dụng:

Tên máy bạn đang sử dụng:

Vấn đề bạn đang gặp phải:

Chi tiết hơn:

-46%

Thay kính iPhone 11

Bảo hành: 12 tháng

Thời gian: 1 giờ

490,000 

-Tặng dán RON chống nước trị giá 100.000

-54%

Thay kính iPhone 11 Pro

Bảo hành: 12 tháng

Thời gian: 3 giờ

550,000 

-Tặng dán RON chống nước trị giá 100.000

-34%

Thay kính iPhone 11 Pro Max

Bảo hành: 12 tháng

Thời gian: 1 giờ

790,000 

-Tặng dán RON chống nước trị giá 100.000

-20%

Thay kính iPhone 12

Bảo hành: 12 tháng

Thời gian: 1 giờ

1,200,000 

-Tặng dán RON chống nước trị giá 100.000

-13%

Thay kính iPhone 12 Mini

Bảo hành: 12 tháng

Thời gian: 3 giờ

1,050,000 

-Tặng dán RON chống nước trị giá 100.000

-41%

Thay kính iPhone 12 Pro

Bảo hành: 12 tháng

Thời gian: 1 giờ

890,000 

-Tặng dán RON chống nước trị giá 100.000

-30%

Thay kính iPhone 12 Pro Max

Bảo hành: 12 tháng

Thời gian: 1 giờ

1,400,000 

-Tặng dán RON chống nước trị giá 100.000

-20%

Thay kính iPhone 5

Bảo hành: 12 tháng

Thời gian: 1 giờ

200,000 

-Tặng dán RON chống nước trị giá 100.000

-20%

Thay kính iPhone 5C

Bảo hành: 12 tháng

Thời gian: 1 giờ

200,000 

-Tặng dán RON chống nước trị giá 100.000

-20%

Thay kính iPhone 5S

Bảo hành: 12 tháng

Thời gian: 1 giờ

200,000 

-Tặng dán RON chống nước trị giá 100.000

-20%

Thay kính iPhone 5SE

Bảo hành: 12 tháng

Thời gian: 1 giờ

200,000 

-Tặng dán RON chống nước trị giá 100.000

-22%

Thay kính iPhone 6

Bảo hành: 12 tháng

Thời gian: 1 giờ

250,000 

-Tặng dán RON chống nước trị giá 100.000