Chọn loại máy bạn đang sử dụng:

Dòng máy bạn đang sử dụng:

Tên máy bạn đang sử dụng:

Vấn đề bạn đang gặp phải:

Chi tiết hơn:

-42%

Thay màn hình iPhone 11 chính hãng Dura

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

1,500,000 
-18%

Thay màn hình iPhone 11 Pro chính hãng Dura

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

2,400,000 
-32%

Thay màn hình iPhone 11 Promax chính hãng Dura

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

3,200,000 
-29%

Thay màn hình iPhone 12 Pro chính hãng Dura

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

3,500,000 
-21%

Thay màn hình iPhone 12 Pro Max chính hãng Dura

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

4,900,000 
-14%

Thay màn hình iPhone 6 Plus chính hãng Dura

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

950,000 
-30%

Thay màn hình iPhone 6S chính hãng Dura

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

800,000 
-13%

Thay màn hình iPhone 6S Plus chính hãng Dura

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

1,000,000 
-20%

Thay màn hình iPhone 7 chính hãng Dura

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

800,000 
-7%

Thay màn hình iPhone 7 Plus chính hãng Dura

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

1,300,000 
-20%

Thay màn hình iPhone 8 chính hãng Dura

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

800,000 

Thay màn hình iPhone 8 Plus chính hãng Dura

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

1,500,000