Chọn loại máy bạn đang sử dụng:

Dòng máy bạn đang sử dụng:

Tên máy bạn đang sử dụng:

Vấn đề bạn đang gặp phải:

Chi tiết hơn:

-50%

Thay camera sau iPhone 11

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

900,000 

-Tặng dán RON chống nước trị giá 100.000

-40%

Thay camera sau iPhone 11 Pro

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

1,200,000 

-Tặng dán RON chống nước trị giá 100.000

-57%

Thay camera sau iPhone 11 Pro Max

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

1,200,000 

-Tặng dán RON chống nước trị giá 100.000

-52%

Thay Camera Sau iPhone 12

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

1,200,000 

-Tặng dán RON chống nước trị giá 100.000

Thay camera sau iPhone 12 Mini

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

Giá liên hệ

-Tặng dán RON chống nước trị giá 100.000

-47%

Thay camera sau iPhone 12 Pro

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

1,700,000 

-Tặng dán RON chống nước trị giá 100.000

-50%

Thay camera sau iPhone 12 Pro Max

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

1,900,000 

-Tặng dán RON chống nước trị giá 100.000

-54%

Thay Camera Sau iPhone 13

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

1,600,000 

-Tặng dán RON chống nước trị giá 100.000

-60%

Thay Camera Sau iPhone 13 Pro

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

1,800,000 

-Tặng dán RON chống nước trị giá 100.000

-64%

Thay Camera Sau iPhone 13 Pro Max

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

2,000,000 

-Tặng dán RON chống nước trị giá 100.000

Thay camera sau iPhone 5

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

Giá liên hệ

-Tặng dán RON chống nước trị giá 100.000

Thay camera sau iPhone 5S

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

Giá liên hệ

-Tặng dán RON chống nước trị giá 100.000