Chọn loại máy bạn đang sử dụng:

Dòng máy bạn đang sử dụng:

Tên máy bạn đang sử dụng:

Vấn đề bạn đang gặp phải:

Chi tiết hơn:

-22%

Thay camera sau iPhone 11

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

1,800,000 

-Tặng dán RON chống nước trị giá 100.000

-10%

Thay camera sau iPhone 11 Pro

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

1,800,000 

-Tặng dán RON chống nước trị giá 100.000

-21%

Thay camera sau iPhone 11 Pro Max

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

2,200,000 

-Tặng dán RON chống nước trị giá 100.000

-20%

Thay Camera Sau iPhone 12

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

2,000,000 

-Tặng dán RON chống nước trị giá 100.000

-29%

Thay camera sau iPhone 12 Mini

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

2,000,000 

-Tặng dán RON chống nước trị giá 100.000

-20%

Thay camera sau iPhone 12 Mini

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

2,000,000 

-Tặng dán RON chống nước trị giá 100.000

-6%

Thay camera sau iPhone 12 Pro

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

3,000,000 

-Tặng dán RON chống nước trị giá 100.000

-14%

Thay camera sau iPhone 12 Pro

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

3,000,000 

-Tặng dán RON chống nước trị giá 100.000

-16%

Thay camera sau iPhone 12 Pro Max

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

3,200,000 

-Tặng dán RON chống nước trị giá 100.000

-8%

Thay camera sau iPhone 12 Pro Max

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

3,500,000 

-Tặng dán RON chống nước trị giá 100.000

-14%

Thay Camera Sau iPhone 13

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

3,000,000 

-Tặng dán RON chống nước trị giá 100.000

-11%

Thay Camera Sau iPhone 13 Pro

Bảo hành: 6 tháng

Thời gian: 1 giờ

4,000,000 

-Tặng dán RON chống nước trị giá 100.000