Chọn loại máy bạn đang sử dụng:

Dòng máy bạn đang sử dụng:

Tên máy bạn đang sử dụng:

Vấn đề bạn đang gặp phải:

Chi tiết hơn:

Thay pin Huawei Nova 2i

Bảo hành: 3 tháng

Thời gian: 1 giờ

450,000 

Thay pin Huawei Nova 3

Bảo hành: 3 tháng

Thời gian: 1 giờ

450,000 

Thay pin Huawei Nova 3e

Bảo hành: 3 tháng

Thời gian: 1 giờ

450,000 

Thay pin Huawei Nova 3i

Bảo hành: 3 tháng

Thời gian: 1 giờ

450,000 

Thay pin Huawei Nova 4

Bảo hành: 3 tháng

Thời gian: 1 giờ

400,000 

Thay pin Huawei Nova 4e

Bảo hành: 3 tháng

Thời gian: 1 giờ

450,000 

Thay pin Huawei Nova 5

Bảo hành: 3 tháng

Thời gian: 1 giờ

450,000 

Thay pin Huawei Nova 5 Pro

Bảo hành: 3 tháng

Thời gian: 1 giờ

450,000 

Thay pin Huawei Nova 5i

Bảo hành: 3 tháng

Thời gian: 1 giờ

450,000 

Thay pin Huawei Nova 6

Bảo hành: 3 tháng

Thời gian: 1 giờ

450,000 

Thay pin Huawei Nova 6 SE

Bảo hành: 3 tháng

Thời gian: 1 giờ

450,000 

Thay pin Huawei Nova 7i

Bảo hành: 3 tháng

Thời gian: 1 giờ

450,000