Chọn loại máy bạn đang sử dụng:

Dòng máy bạn đang sử dụng:

Tên máy bạn đang sử dụng:

Vấn đề bạn đang gặp phải:

Chi tiết hơn:

-11%

Thay kính camera iPhone 11

Bảo hành: 12 tháng

Thời gian: 1 giờ

400,000 
-7%

Thay kính camera iPhone 11 Pro

Bảo hành: 12 tháng

Thời gian: 1 giờ

650,000 
-7%

Thay kính camera iPhone 11 Pro Max

Bảo hành: 12 tháng

Thời gian: 1 giờ

700,000 
-18%

Thay Kính Camera iPhone 13 Promax

Bảo hành: 12 tháng

Thời gian: 1 giờ

700,000 
-50%

Thay kính camera iPhone 5

Bảo hành: 12 tháng

Thời gian: 1 giờ

50,000 
-50%

Thay kính camera iPhone 5c

Bảo hành: 12 tháng

Thời gian: 1 giờ

50,000 
-50%

Thay kính camera iPhone 5s

Bảo hành: 12 tháng

Thời gian: 1 giờ

50,000 
-50%

Thay kính camera iPhone 5SE

Bảo hành: 12 tháng

Thời gian: 1 giờ

50,000 
-50%

Thay kính camera iPhone 6

Bảo hành: 12 tháng

Thời gian: 1 giờ

50,000 
-50%

Thay kính camera iPhone 6 Plus

Bảo hành: 12 tháng

Thời gian: 1 giờ

50,000 
-50%

Thay kính camera iPhone 6s

Bảo hành: 12 tháng

Thời gian: 1 giờ

50,000 
-50%

Thay kính camera iPhone 6s Plus

Bảo hành: 12 tháng

Thời gian: 1 giờ

50,000