Chọn loại máy bạn đang sử dụng:

Dòng máy bạn đang sử dụng:

Tên máy bạn đang sử dụng:

Vấn đề bạn đang gặp phải:

Chi tiết hơn:

Thay camera sau iPad Air

Bảo hành: 3 tháng

Thời gian: 1 giờ

Giá liên hệ
-7%

Thay camera sau iPad Air 2

Bảo hành: 3 tháng

Thời gian: 1 giờ

650,000 
-9%

Thay camera sau iPad Air 3

Bảo hành: 3 tháng

Thời gian: 1 giờ

1,000,000 
-8%

Thay camera sau iPad Gen 5

Bảo hành: 3 tháng

Thời gian: 1 giờ

550,000 
-6%

Thay camera sau iPad Gen 6

Bảo hành: 3 tháng

Thời gian: 1 giờ

750,000 
-9%

Thay camera sau iPad Gen 7

Bảo hành: 3 tháng

Thời gian: 1 giờ

1,000,000 
-10%

Thay camera sau iPad Mini 2

Bảo hành: 3 tháng

Thời gian: 1 giờ

450,000 
-8%

Thay camera sau iPad Mini 3

Bảo hành: 3 tháng

Thời gian: 1 giờ

550,000 
-7%

Thay camera sau iPad Mini 4

Bảo hành: 3 tháng

Thời gian: 1 giờ

650,000 
-9%

Thay camera sau iPad Mini 5

Bảo hành: 3 tháng

Thời gian: 1 giờ

1,000,000 
-9%

Thay camera sau iPad Pro 10.5

Bảo hành: 3 tháng

Thời gian: 1 giờ

1,000,000 
-6%

Thay camera sau iPad Pro 11 2018

Bảo hành: 3 tháng

Thời gian: 1 giờ

1,600,000