Chọn loại máy bạn đang sử dụng:

Dòng máy bạn đang sử dụng:

Tên máy bạn đang sử dụng:

Vấn đề bạn đang gặp phải:

Chi tiết hơn:

-10%

Thay kính cảm ứng iPad 3

Bảo hành: 12 tháng

Thời gian: 30 phút

450,000 
-10%

Thay kính cảm ứng iPad 4

Bảo hành: 12 tháng

Thời gian: 30 phút

450,000 
-18%

Thay kính cảm ứng iPad Air

Bảo hành: 12 tháng

Thời gian: 3 giờ

650,000 
-10%

Thay kính cảm ứng iPad Air 2

Bảo hành: 12 tháng

Thời gian: 3 giờ

950,000 
-4%

Thay kính cảm ứng iPad Air 3

Bảo hành: 12 tháng

Thời gian: 3 giờ

2,200,000 
-13%

Thay kính cảm ứng iPad Gen 5

Bảo hành: 12 tháng

Thời gian: 3 giờ

650,000 
-6%

Thay kính cảm ứng iPad Gen 6

Bảo hành: 12 tháng

Thời gian: 3 giờ

750,000 
-22%

Thay kính cảm ứng iPad Gen 8

Bảo hành: 12 tháng

Thời gian: 3 giờ

700,000 
-10%

Thay kính cảm ứng iPad Mini

Bảo hành: 12 tháng

Thời gian: 3 giờ

450,000 
-10%

Thay kính cảm ứng iPad Mini 2

Bảo hành: 12 tháng

Thời gian: 3 giờ

450,000 
-15%

Thay kính cảm ứng iPad Mini 3

Bảo hành: 12 tháng

Thời gian: 3 giờ

550,000 
-10%

Thay kính cảm ứng iPad Mini 4

Bảo hành: 12 tháng

Thời gian: 3 giờ

950,000